Не ни е страх от земетресение!

...Ако обитаваме някоя от тези къщи, пример за антиземетръсна архитектура

Ние живеем в един несигурен свят, в който природните бедствия предизвикат неистова паника и хаос.

Мощните трусове, които разтърсиха Индонезия и Самоа, болезнено напомнят за това. За съжаление, човекът е безсилен пред природата.

И все пак, за да се предотвратят  такива бедствия, има някои мерки, които могат да бъдат предприети за минимизиране на щетите.

Предлагаме ви някои оригинални решения в дизайна на сгради, устойчиви на земетресения и най-новите достижения на антиземетръсната архитекрура.

Следваща Post

Предишна публикация Post

Галерия

6 Изображения

Не ни е страх от земетресение! Не ни е страх от земетресение! Не ни е страх от земетресение! Не ни е страх от земетресение! Не ни е страх от земетресение! Не ни е страх от земетресение!

© 2022 Photocreme.com – твоето вдъхновение

Уеб дизайн - Стефан Парнаров