Безкрайната стая

Физичните закони не важат в инсталацията на Рефик Анадол

Infinity е поглъщаща мултимедийна инсталация, създадена от Рефик Анадол в Инстанбул. Тя е част от изледователския проект в аудио-визуалните инсталации – Temporary Immersive Environment Experiments.

Концепцията се състои в поставянето на субект в центъра на стаята. Тя се трансформира при контакта с него и се превръща в изкуствена, увличаща среда, променяща възприятието му в илюзорен и нефизичен свят.

За целта Рефик Анадол е инсталирал в стаята обикновен кино екран. Освен това е създал 3D кинетични проекции върху стените на стаята, базирани на алгоритми. Това е Infinity.

Още инсталации от Рефик Анадол – на сайта му.

Следваща Post

Предишна публикация Post

Галерия

13 Изображения

Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая Безкрайната стая

© 2022 Photocreme.com – твоето вдъхновение

Уеб дизайн - Стефан Парнаров